FORSIKRING

Forsikring er ment å være en garanti dersom uhellet er ute. Man betaler en årlig premie for å være sikret en økonomisk trygghet når og dersom man skulle trenge det en dag. Prinsippet er enkelt nok, men virkeligheten er ofte ikke så ukomplisert. Da kan det være viktig og godt å ha en støttespiller som kjenner til forsikringsselskapene og som kjemper for at du får det du har krav på.

Hansson bistår både næringsdrivende og privatpersoner, norske og utenlandske, med skadebehandling, dekningsspørsmål og prosedyre for de alminnelige domstoler og Finansklagenemnda (FinKN).

Vi yter bistand vedrørende nær sagt alle typer forsikringstyper – både for næringsdrivende og privatpersoner. Vi bistår deg med dine behov innenfor tingsskadeforsikring, innboforsikring, reiseforsikring, boligforsikring, byggforsikring, entreprenørforsikring, ansvarsforsikring, eierskifteforsikring, boligkjøperforsikring, rettshjelpsforsikring og motorvognforsikring.

Vår bistand kan typisk være:

  • Avklaring av eksisterende forsikringer og dekningsmuligheter
  • Skadebehandling og forhandlinger
  • Vurdering av dekningsspørsmål og ansvarsspørsmål
  • Beregninger av skadetap
  • Tvisteløsning

ARTIKLER