Sigurd Vestrheim

Assosiert Partner

E-post: sv@hanssonlaw.no
Mob.: +47 970 28 284
Tel.: +47 22 44 44 34 – 3

Generelt

Advokat Sigurd Vestrheim er partner i Hansson. Han arbeider hovedsakelig med forretningsjuridiske spørsmål med vekt på eiendomsutvikling, entrepriserett, eiendomsmegling og tvisteløsning. Sigurd arbeider også med saker knyttet til arbeidsrett, arv og generasjonsskifte.

Språk

Norsk og engelsk

Medlemskap og tillitsverv

Erfaring

2022-
ASSOSIERT PARTNER
Assosiert Partner i Advokatfirmaet Hansson
2018-2022
PARTNER
Partner i Advokatfirmaet SGB Storløkken
2013-2018
EGEN VIRKSOMHET
2013
ADVOKATBEVILLING
2010-2012
ADVOKATFULLMEKTIG
Advokatfullmektig i Bull & Co Advokatfirma AS
2010
MASTER I RETTSVITENSKAP
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo