INTERNASJONALT

Hansson har en høy grad av internasjonale klienter og saker. Vi bistår med grenseoverskridende forretningsaktiviteter, transaksjoner og økonomiske disposisjoner, enten det er i form av arv på tvers av landegrensene, internasjonale forsikringsavtaler, cross-border kontrakter innenfor eiendom, entreprise, offshore og industri, finansierings- og investeringsavtaler, konkursbo på tvers av landegrenser mv.

I tillegg til å være et fullservice advokatfirma, har vi tilgang på hjemmehørende og internasjonal regnskaps- og revisjonsekspertise samt skatterådgivning. På den måten kan vi tilby våre nasjonale og internasjonale klienter tjenester som dekker nær sagt ethvert behov.

Hansson er medlem av det velronnomerte globale nettverket International Practice Group (IPG) bestående av advokater, skatterådgivere og regnskapsførere. Gjennom dette nettverket har vi som det eneste norske medlemmet tilgang på advokater, skatterådgivere og regnskapsførere/ revisorer i over 110 medlemsfirmaer med over 2.500 profesjonelle aktører over hele verden. Til enhver tid har vårt firma mye samarbeid med og arbeid for partnerfirmaer over hele verden, og med hovedfokus i Storbritannia, Tyskland, Nederland, Spania, USA og Norden.

For mer info om IPG: http://www.ipg-online.org/