KOMPETANSE

I Hansson er den beste mulige løsningen for klienten alltid i fokus. Hva kan oppnås? Hva er raskeste vei til mål? Innenfor hvilken bransje befinner klienten seg?

For å kunne finne den beste løsningen må man kombinere fagkunnskap med bransjekunnskap, kommersiell forståelse, økonomisk analyse og mellommenneskelig takt. Strategi og psykologisk forståelse er ofte avgjørende for å oppnå de virkelig gode resultatene.

AVTALER OG KONTRAKTER

Gode kontrakter er nøkkelen til trygghet, forutsigbarhet og rasjonell drift, og bidrar til å sikre økonomisk stabilitet og langvarige samarbeid, og bidrar samtidig til å forhindre at tvister oppstår. Kontrakten skal regulere forholdet mellom avtalepartene både i avtalens løpetid og ved dens opphør.

ENTREPRISE

Hansson er totalleverandør av juridiske tjenester innenfor bygg og anlegg – på byggherresiden, entreprenørsiden og prosjekterende – og på alle trinn i byggekontrakten; enten det er i den innledende kontraktsfasen, den etterfølgende gjennomføringsfasen, trinnvise byggefaser eller avslutnings- og oppgjørsfasen.

FORSIKRING

Forsikring er ment å være en garanti dersom uhellet er ute. Man betaler en årlig premie for å være sikret en økonomisk trygghet når og dersom man skulle trenge det en dag. Prinsippet er enkelt nok, men virkeligheten er ofte ikke så ukomplisert. Da kan det være viktig og godt å ha en støttespiller som kjenner til forsikringsselskapene og som kjemper for at du får det du har krav på.

FAST EIENDOM

En rekke problemstillinger for både næringsdrivende og privatperson er kan oppstå i tilknytning til fast eiendom. Ofte kan det være snakk om relativt store verdier for de involvert, og advokatbistand kan være både nødvendig og hensiktsmessig for å sikre at alle forhold blir ivaretatt. Vi bistår våre klienter med nær sagt alle typer fast eiendom.

ARV

Nær sagt alle opplever å arve i løpet av sitt liv.

Arveloven er laget for lenge siden, men gir fortsatt et godt utrykk for det de fleste oppfatter, som rettferdig i de man kan kalle tradisjonelle familie konstellasjoner der mor og far er gift og har et eller flere barn.

NÆRINGSEIENDOM

En rekke av de problemstillinger og utfordringer knyttet til næringseiendom, er sammenfallende med fast eiendom generelt. Se fanen «fast eiendom» for mer informasjon.

Vi bistår klienter både med kjøp/ salg av næringseiendom.

SELSKAPSRETT

Selskapsretten er et av de mest omfattende og sammensatte fagområdene. Det er helt grunnleggende for alt som skjer i næringslivet, og det er gjennomgripende nesten uansett hva man gjør eller i hvilket segment av samfunnet man befinner seg.

For oss består selskapsretten av alle aktørene og prosessene som er i gang og som får samfunnet til å gå rundt.

FAMILIERETT

Erfaringsmessig er det alt å vinne på å inngå avtaler om formuesordning, enten dere er samboere eller ektefeller. Er man villig til å bruke penger på advokat i forkant, kan man spare mye tid, penger og vonde følelser dersom man senere går fra hverandre. Vi anbefaler på det sterkeste å gjøre nettopp dette – engasjere en advokat for å få råd om hvordan formuesordningen bør legges opp.

PROSEDYRE

Vi påtar oss jevnlig prosessoppdrag for våre klienter og loser deg gjennom alle stadier av saken. Dette gjelder selvfølgelig de ordinære domstolene, men også forliksråd og diverse nemnder (Finansklagenemnda, KOFA, Husleietvistutvalget etc.).

For næringsdrivende vil rettslige tvister fra tid til annen være unngåelig og være en del av driftsvirksomheten.

EIENDOMSMEGLING OG OPPGJØR

Vi har også eiendomsmeglerbevilling, og bistår med oppgjør og alminnelig eiendomsmegling. Vi tilbyr eiendomsmegling for alle typer eiendommer, både på timebasis og provisjonsbasis. En rekke av de oppgaver eiendomsmeglere tradisjonelt gjør, kan utføres av kunden selv.

LÅN, PANT OG SIKKERHETSSTILLESE

Personer eller klienter som har behov for tilførsel av kapital enten fra bank eller andre långivere. Vi bistår regelmessig både långiver og låntager. Dersom en bank er involvert bistår vi typisk låntager med søknadsprosessen, og eventelt og rydde opp i vedkommendes økonomi, tinglyste forhold etc.

INKASSO OG TVANGSFULLBYRDELSE

Typiske klienter: I prinsippet bistår vi alle som har et pengekrav mot en annen person eller virksomhet. Inkasso iverksettes kun der kravet er ubestridt, og skyldner av ulike andre årsaker ikke betaler. Dersom kravet er bestridt er forholdet en ordinær tvistesak, som vi også bistår med.