AVTALER OG KONTRAKTER

Gode kontrakter er nøkkelen til trygghet, forutsigbarhet og rasjonell drift, og bidrar til å sikre økonomisk stabilitet og langvarige samarbeid, og bidrar samtidig til å forhindre at tvister oppstår. Kontrakten skal regulere forholdet mellom avtalepartene både i avtalens løpetid og ved dens opphør. Tidens utvikling viser seg ofte ikke før lang tid etter kontraktens inngåelse, og kommer ofte på spissen først når partene er blitt uenige. En god kontrakt tar høyde for alle synlige og mulige utviklinger allerede ved inngåelsen, og den balanserer ytelser, rettigheter og plikter, men den gir også rom for justeringer og forhandlinger.

Vi har lang erfaring og er totalleverandør av tjenester innfor avtaler og kontrakter. Vi kombinerer kommersiell forståelse med bransjekunnskap og kan skreddersy bistand til ditt behov – enten det er som næringsdrivende eller privatperson.

Vi bistår med rådgivning, utforming og rådgivning innenfor de fleste typer kontrakter enten det er entreprisekontrakter, kjøpskontrakter, arbeidskontrakter, ulike former for finansieringsavtaler, opsjonsavtaler, panteavtaler, anbudskontrakter, innkjøpsavtaler, låneavtaler, investeringsavtaler, aksjonær- og partnerskapsavtaler, rådgivnings- og konsulentavtaler, leieavtaler, leasingavtaler mv.

Vi bistår både norske og internasjonale klienter med norske og internasjonale avtaler.

Vi har stor erfaring med å håndtere tvister, enten de oppstår i forbindelse med gjennomføring av en kontrakt eller i etterkant av kontraktens avslutning, og prosederer jevnlig for domstolene i kontraktstvister.

Vår bistand kan typisk være:

 • Behovsavklaring og formålsvurdering
 • Valg av avtaleform
 • Bruk og tilpasning av kommersielle standarder
 • Identifisering av risiko, avtaleytelser og andre sentrale avtalekomponenter
 • Vurdering av risikoplassering
 • Tolkning og vurdering av kontraktsvilkår
 • «Closing» og gjennomføring av kontrakter
 • Sluttoppgjør
 • Forhandlinger
 • Tvisteløsning
 • Verneting og lovvalg i internasjonale kontrakter

ARTIKLER