FAST EIENDOM

En rekke problemstillinger for både næringsdrivende og privatperson er kan oppstå i tilknytning til fast eiendom. Ofte kan det være snakk om relativt store verdier for de involvert, og advokatbistand kan være både nødvendig og hensiktsmessig for å sikre at alle forhold blir ivaretatt. Vi bistår våre klienter med nær sagt alle typer fast eiendom; bolig, fritid, næringseiendom, sameier, borettslag og landbruk. Typiske områder vi bistår:

 • Forsikringsoppgjør
 • Utleie
 • Tomtefeste
 • Nabotvist
 • Plan og bygg
 • Kjøp og salg
 • Rettslig og faktiske mangler
 • Håndverktjenester
 • Bustadoppføring
 • Forvaltning
 • Generasjonsskifte
 • Sameier
 • Bruksrettigheter
 • Servitutter
 • Grenseproblematikk
 • Dokumentavgift
 • Gevinstbeskatning

ARTIKLER