FAMILIERETT

Erfaringsmessig er det alt å vinne på å inngå avtaler om formuesordning, enten dere er samboere eller ektefeller. Er man villig til å bruke penger på advokat i forkant, kan man spare mye tid, penger og vonde følelser dersom man senere går fra hverandre. Vi anbefaler på det sterkeste å gjøre nettopp dette – engasjere en advokat for å få råd om hvordan formuesordningen bør legges opp og få satt opp de riktige dokumentene som sikrer de gode løsningene for fremtiden. Da slipper man å tenke på hva som skulle skje dersom samlivet tar slutt, da har man allerede besluttet hvordan det skal løses og langvarige og vanskelige tvister kan unngås.

Tvister og uenigheter i familierelasjoner kan være svært utfordrende for alle involverte, ikke minst dersom det er barn. Alle vil tjene på å løse uenigheter raskt og smidig, men det er ikke alltid så lett å se når man står oppi situasjonen selv. Det er dessverre også veldig ofte at penger blir eneste fokus, og det er lett å glemme at man skal samarbeide også etter at det økonomiske oppgjøret er gjennomført. Derfor kan det være lurt å kontakte en advokat tidlig for å avklare hva man har krav på, og hva som vil være gode og bærekraftige løsninger også for fremtiden. Kanskje er det ikke bare penger som skal fordeles, men også personlige eiendeler som familiebilder og ting som barna har laget? Kanskje er dere uenige om hvem barna skal bo hos eller hvordan samværet skal fordeles? Penger er viktig, men ikke alt.

Vår erfaring og fokus på mellommenneskelige relasjoner kan bidra til å gi parter en løsning begge kan leve med og som samtidig gir grunnlag for et godt samarbeidsklima i ettertid.

Vår bistand kan typisk være:

  • Opprettelse av samboeravtaler og ektepakter
  • Rådgivning rundt valg av formuesordninger
  • Bistand ved samlivsbrudd
  • Bistand ved offentlig og privat skifte
  • Skilsmisseoppgjør
  • Oppgjør ved samlivsbrudd mellom samboere
  • Forhandlinger
  • Tvisteløsning

ARTIKLER