ENTREPRISE

Hansson er totalleverandør av juridiske tjenester innenfor bygg og anlegg – på byggherresiden, entreprenørsiden og prosjekterende – og på alle trinn i byggekontrakten; enten det er i den innledende kontraktsfasen, den etterfølgende gjennomføringsfasen, trinnvise byggefaser eller avslutnings- og oppgjørsfasen. Etter vår erfaring er nøkkelen til smidige prosjekter et solid og tilpasset avtaleverk, hands-on håndtering underveis i byggeprosjektet, tydelige råd og bruk av kommersiell innsikt og bransjeforståelse.

Vi bistår alle aktører innenfor et byggeprosjekt, og vi har bred erfaring med alt fra mindre prosjekter om bygging, ombygging og rehabilitering av bygårder og private boliger til større og mer komplekse og langvarige byggeprosjekter med betydelige verdier i omløp.

Vi bistår både norske og internasjonale klienter med deres behov innenfor bygg og anlegg.

Vi har bred erfaring med å håndtere tvister, enten de oppstår i forbindelse med gjennomføring av en entreprisekontrakt eller i etterkant av kontraktens avslutning, og prosederer jevnlig for domstolene i byggesakstvister.

Vår bistand kan typisk være:

 • Bruk og tilpasning av kommersielle standarder, anvendelse av bransjenormer
 • Identifisering av risiko, avtaleytelser og andre sentrale avtalekomponenter
 • Vurdering av risikoplassering- og fordeling
 • Oppmannfunksjon og generell on-site rådgivning
 • Koordinering med byggherre, hovedentreprenør, underentreprenører, basene, konsulenter etc.
 • Kartlegging av finansieringsmuligheter
 • Tolkning og vurdering av kontraktsvilkår
 • «Closing» og gjennomføring av entreprisekontrakter
 • Bistand med endringsmeldinger
 • Håndtering av offentlige forhold og regelverk, herunder konsesjonsvurderinger, søknadsprosesser, forholdet til myndigheter etc.
 • Sluttoppgjør
 • Forhandlinger og kontraktsmøter
 • Ansvarsplassering
 • Tvisteløsning
 • Verneting og lovvalg i internasjonale kontrakter

ARTIKLER

Koronaviruset og force majeure

18 mars 2020|

Av: Advokat/ partner Ida C. Stavnes Høisæther   iStockphoto Force majeure er et begrep som beskriver særlige omstendigheter utenfor menneskelig kontroll. Force majeure-klausuler beskriver hvordan partene skal forholde seg dersom det inntreffer en [...]