SELSKAPSRETT

Selskapsretten er et av de mest omfattende og sammensatte fagområdene. Det er helt grunnleggende for alt som skjer i næringslivet, og det er gjennomgripende nesten uansett hva man gjør eller i hvilket segment av samfunnet man befinner seg.

For oss består selskapsretten av alle aktørene og prosessene som er i gang og som får samfunnet til å gå rundt. Uten næringslivet kan ikke samfunnet eksistere.

Vi representerer alle former for selskaper og sammenslutninger, fra aksjeselskaper til selskaper med andre ansvarsformer til eiendomsselskaper og stiftelser.

Våre typiske klienter er små og mellomstore selskaper, eiendomsselskaper i alle størrelser samt boligsammenslutninger i alle former og størrelser.

Som klient hos oss får du dekket nær sagt ethvert behov du måtte ha – enten det er et enkeltforhold som må ordnes opp i eller du ønsker generell forretningsjuridisk bistand. Vi har lang erfaring med begge deler. Gjennom generell forretningsjuridisk bistand får du en samarbeidspartner som over tid blir kjent med alle aspekter av din virksomhet på et detaljnivå, men som samtidig kan holde overblikket og gi deg de best tilpassede rådene for å oppnå rasjonell, lønnsom og effektiv drift.

Vi har samarbeid med spesialister innenfor skatt, revisjon og regnskap – både nasjonalt og internasjonalt, og kan dermed tilby skreddersydde løsninger for deg.

Vår bistand kan typisk være:

 • Stiftelse av selskaper og sammenslutninger
 • Eierskifte og andelsoverdragelser
 • Opprettelse av aksjonæravtaler, selskapsavtaler, investeringsavtaler etc.
 • Styreansvar
 • Kapitalendringer og utdelinger
 • Økonomisk rådgivning
 • Driftsmessig rådgivning
 • Oppkjøp, fisjonering/ fusjonering og avvikling av selskaper
 • Vurdering av selskapets rettslige stilling
 • Generell forretningsjuridisk rådgivning tilpasset selskapets behov både i endringsfaser og driftsfaser
 • Utenrettslige forhandlinger
 • Tvisteløsning

ARTIKLER

Ansvarsforholdet mellom styret og revisor i aksjeselskaper

27 mai 2018|Kommentarer er skrudd av for Ansvarsforholdet mellom styret og revisor i aksjeselskaper

Artikkelen omhandler spørsmål vedrørende ansvarsforholdet mellom styremedlemmer og revisor, særlig knyttet til årsregnskapet og formuesforvaltningen. Hva er selvstendige/ individuelle plikter for styret og revisor, og hva er felles? Hvilken betydning har det at styret er [...]