PROSEDYRE

Vi påtar oss jevnlig prosessoppdrag for våre klienter og loser deg gjennom alle stadier av saken. Dette gjelder selvfølgelig de ordinære domstolene, men også forliksråd og diverse nemnder (Finansklagenemnda, KOFA, Husleietvistutvalget etc.).

For næringsdrivende vil rettslige tvister fra tid til annen være unngåelig og være en del av driftsvirksomheten. For våre næringsdrivende klienter har vi fokus på å spare beslutningstaker(ne) for den økonomiske belastning og irrasjonelle drift som håndtering av en slik rettssak innebærer. Selv om selskapet er i en rettslig tvist, er det viktig å ha fokus på fortsatt omsetning og drift. Ved å bruke oss får dere en samarbeidspartner som har styring og kontroll på tvistesaken, mens dere kan ha fokus på drift og utvikling.

For de aller fleste privatpersoner er det enten å bli saksøkt, eller saksøke noen en ny erfaring, som kan oppleves belastende, og som man ønsker å unngå om mulig. Rettslige prosesser kan være ressurskrevende, og i tillegg til selve tvistegjenstanden kan det ofte bli tale om risiko for ikke ubetydelig saksomkostningsansvar.

Selv om mange vegrer seg for å få sine krav prøvet for domstolene er det likefullt et faktum at mange tvister kun finner sin løsning ved domstolbehandling. Et stort antall av de saker som kommer inn for domstolene ender også med forlik etter rettsmekling eller utenrettslige forhandlinger.

Både advokat Stavnes Høisæther og advokat Hansson har bred og mangeårig erfaring med prosedering av sivile saker for domstolene, både for privatpersoner og næringsdrivende.

I Hansson er vi opptatt av i størst mulig grad å involvere klienten underveis, slik at de skal forstå bakgrunnen for de råd som gis, og rekkevidden av de eventuelle risikofaktorer som måtte foreligge.
Hos oss får du en sparringspartner og rådgiver med erfaring i og utenfor rettssalen og solide juridiske og strategiske råd, samtidig som det er deg som klient som er i fokus.

For at vi skal kunne ivareta prosessoppdraget på en forsvarlig og effektiv måte er vi avhengig av å få rask og fullstendig tilgang til all relevant informasjon.

ARTIKLER

PRESSEMELDING: SIGURD VESTRHEIM TILTRER SOM ASSOSIERT PARTNER I ADVOKATFIRMAET HANSSON

30 august 2022|Kommentarer er skrudd av for PRESSEMELDING: SIGURD VESTRHEIM TILTRER SOM ASSOSIERT PARTNER I ADVOKATFIRMAET HANSSON

    Sigurd Vestrheim forlater SGB Storløkken og blir assosiert partner i Advokatfirmaet Hansson. Vestrheim var ferdig utdannet jurist ved Universitetet i Oslo i 2010. Han startet som advokatfullmektig i Bull før han tiltrådte som [...]

Tomtefeste – innløsning og forlengelse

24 september 2020|Kommentarer er skrudd av for Tomtefeste – innløsning og forlengelse

Av: Advokat Ida C. Stavnes Høisæther   Svært mange hytter i Norge står på festet tomt. Svært mange hytter i Norge står på festet eller bygslet tomt.  Tomtefeste har vært gjennom en revolusjonerende [...]

Uskifte – retten til å ta over felleseie eller særeie helt eller delvis

24 september 2020|Kommentarer er skrudd av for Uskifte – retten til å ta over felleseie eller særeie helt eller delvis

Av: Advokatfullmektig Stina G. Johnsen   Famile FELLESEIE Når den ene ektefellen dør, har gjenlevende ektefelle rett til å ta over felleseie uskiftet med førstavdødes andre arvinger. Dette forutsetter at det ikke er [...]