Axel M. Hansson

Partner

E-post: amh@hanssonlaw.no
Mob.: +47 454 99 005
Tel.: +47 22 44 44 34 – 1

Generelt

Axel er stiftende partner i Hansson. Han leder privatrett, og arbeider innenfor et bredt spekter av privatrettslige fagområder med hovedvekt på arverettavtaler og kontrakterpengekravinkasso og tvangsfullbyrdelselån og pant samt fast eiendom, herunder næringseiendom, bolig- og fritidseiendom samt transaksjoner og oppgjør.

For øvrig jobber Axel med prosedyre og tvisteløsning, både i og utenfor domstolene, for norske og utenlandske klienter.

Axel skrev masteravhandling om «rederienes ansvar for forurensning» og hadde fordypningsfag i engelsk kontraktsrett og selskapsrett.

Språk

Norsk og engelsk

Medlemskap og tillitsverv

Utgivelser/ publikasjoner

  • Masteravhandling om «Tap av retten til ansvarsbegrensning ved forurensningsskader fra skip etter sjøloven §§ 174 og 194 tredje ledd», DUO 2006.

Arbeidserfaring

2018-:Partner i Hansson
2016-2018:Partner i Advokatfirmaet Mørch
2011-2016:Fast advokat i Advokatfirmaet Mørch
2006-2011:Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Mørch
2005-2005Trainee i Advokatfirmaet Mørch

Utdanning

2011:Advokatbevilling
2006:Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Erfaring

2018-
STIFTENDE PARTNER
Partner i Advokatfirmaet Hansson
2016-2018
PARTNER
Partner i Advokatfirmaet Mørch
2011-2016
FAST ADVOKAT
Fast advokat i Advokatfirmaet Mørch
2011
ADVOKATBEVILLING
2006-2011
ADVOKATFULLMEKTIG
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Mørch
2006
MASTER I RETTSVITENSKAP
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo