VÅRE VERDIER

I Hansson er vi opptatt av å gi våre klienter både solide juridiske råd som bidrar til verdiskapende og varige løsninger, og å ha samtidig fokus på høy grad av profesjonalitet, effektivitet, mellommenneskelig forståelse og gode, strategiske valg.

Våre kjerneverdier er:

  • Presisjon
  • Handlekraft
  • Integritet
  • Varige og effektive løsninger

Presisjon søker vi å gi gjennom all vår rådgivning og bistand. Presise og tydelige råd basert på inngående juridisk kunnskap, mellommenneskelig forståelse og strategiske analyser.

Handlekraft består for oss av to viktige ord; effektivitet og gjennomslagskraft.

Integritet er et ord man hører hele tiden, men som kan ha ulikt meningsinnhold. For oss omfatter integritet mye av det som etter vår mening burde prege en advokats væremåte; høy moral, uavhengighet, ærlighet, rettferdighet og åpenhet.

I tillegg til at vi søker å oppnå gode løsninger for våre klienter, har vi like stort fokus på at løsningene også skal være varige og effektive. Vi skal gjennom vår rådgivning hjelpe klienten med å øyne mulighetene og gå for den løsningen som totalt sett vil være best for klienten, både nå og i fremtiden.

Når du velger oss, får du en lojal samarbeidspartner med integritet, høy faglig presisjon og personlig engasjement.