ARV

Nær sagt alle opplever å arve i løpet av sitt liv.

Arveloven er laget for lenge siden, men gir fortsatt et godt utrykk for det de fleste oppfatter, som rettferdig i de man kan kalle tradisjonelle familie konstellasjoner der mor og far er gift og har et eller flere barn.

Utfordringene ser vi oftest der familien er mindre tradisjonell med flere ekteskap, særkullsbarn og der en eller begge foreldre av ulike årsaker ønsker å motvirke en likedeling etter arveloven enten ved testament eller gave. Lovgivningen åpner for en betydelig frihet til å gi gaver i levende live, men er mere begrenset hva gjelder testamentariske disposisjoner.

Vi bistår våre klienter både med fornuftig arveplanlegging, og disponering nettopp for å unngå konflikter og unødige kostnader, samt megling og tvisteløsning når konflikten er et faktum. Også regulær gjennomføring av dødsboskifte og testamentfullbyrdelse jobber vi jevnlig med.

Typiske oppgaver vi bistår med:

 • Opprettelse / endring av testament
 • Gjennomføring av gaver / forskudd på arv
 • Arveplanlegging for å unngå fremtidige konflikter
 • Arveplanlegging for å unngå unødvendig dokumentavgift eller gevinstbeskatning, særlig ved overføring av fast eiendom
 • Testamentfullbyrdelse
 • Bo oppgjør
 • Fremtidsfullmakt
 • Tvist, særlig vanlig tvister
 • Omstøtelse av gaver, ofte fra uskiftet bo, og dødsdisposisjoner «forkledd» som livsdisposisjoner
 • Tolkning av testament
 • Omstøtelse av disposisjoner foretatt av demente eller lignende
 • Representasjon ved offentlig skifte

Vi har også dødsbo som krysser landegrense, og et nettverk med samarbeidspartnere i en rekke europeiske land.

ARTIKLER