TRANSAKSJONER OG OPPGJØR

Vi har også eiendomsmeglerbevilling, og bistår med oppgjør og alminnelig eiendomsmegling.

Oppgjør

Ofte har kjøper og selger funnet hverandre på forhånd, og blitt enig om pris, overtagelsestidspunkt etc. Dette kan både være etter annonsering i det åpne marked og salg mellom nærstående. I så tilfelle har de behov for at noen forestår selve oppgjøret. Vi vil da typiske bedra med opprettelse og gjennomføring av:

  • Kjøpekontrakt
  • Tinglyse urådighet
  • Skjøte
  • Sletting av pant / innfri gjeld
  • Overtagelse
  • Tinglysing
  • Pant
  • Utbetaling

ARTIKLER