ARBEIDSRETT

Arbeidsforholdet med medfølgende rettigheter har en grunnleggende verdi for den enkelte
arbeidstaker, både som økonomisk inntektskilde og som bidrag til en meningsfull hverdag.
For arbeidsgivere knytter det seg en rekke plikter og ansvar til det å ha arbeidstakere
ansatt, samtidig som arbeidstakerne er avgjørende for at virksomheten skal fungere. Av disse grunner er det viktig at arbeidstakere og arbeidsgivere følger de reglene som gjelder for et arbeidsforhold.

Formålet med arbeidsrettslig regulering er å verne arbeidstaker, som vanligvis er antatt å være den svake part i forhold til arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt. Dersom reglene ikke følges kan det få store konsekvenser både for den enkelte arbeidstaker og for arbeidsgivers ansvar. For å minimere slike konsekvenser, kan det være lurt å oppsøke advokat tidlig.

Vi bistår våre klienter med inngåelse av arbeidsforhold og utforming av arbeidskontrakt, endringer og tilpasninger, opphør av arbeidsforhold, samt megling og tvisteløsning ved arbeidskonflikter.

Vi bistår typisk i spørsmål om:

 • Etablering av arbeidsforhold og arbeidsavtale
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Ansettelse på prøvetid
 • Midlertidig ansettelse
 • Arbeidstakers fortrinnsrett
 • Innleie av arbeidstakere
 • Diskriminering og forskjellsbehandling
 • Lønn og feriepenger
 • Konkurranseklausuler
 • Kundeklausuler
 • Rekrutteringsklausuler
 • Arbeidsmiljø
 • Arbeidstid
 • Ferie
 • Permisjon
 • Permittering
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Oppsigelse og avskjed

ARTIKLER

Arbeidstakers rettigheter ved oppsigelse

31 oktober 2019|

Av: Advokatfullmektig Stina G. Johnsen   Noen arbeidstakere opplever at arbeidsgiver avslutter arbeidsforholdet uten at begrunnelsen og fremgangsmåten er lovlig i henhold til arbeidsmiljøloven. Da er det viktig å være klar over hvilke rettigheter og [...]