Ansvarsforholdet mellom styret og revisor i aksjeselskaper

Artikkelen omhandler spørsmål vedrørende ansvarsforholdet mellom styremedlemmer og revisor, særlig knyttet til [...]