Stina G. Johnsen

Stina G. Johnsen

Generelt
Stina er advokatfullmektig i Hansson. Hun arbeider innenfor et bredt spekter av privatrettslige fagområder, med hovedvekt på arbeidsrett, arverett, entrepriserett, avtaler og kontrakter, fast eiendom, pengekrav samt inkasso og tvangsfullbyrdelse.

For øvrig jobber Stina med tvisteløsning, både i og utenfor domstolene.

Stina skrev masteravhandling om «Virksomhetsoverdragelse – Identitetsvilkåret i aml. § 16-1 ved overføring av blandet virksomhet» og hadde fordypningsfag i arbeidsrett – den individuelle og kollektive del – samt bygg- og entrepriserett.

Arbeidserfaring

2019-d.d.:Advokatfullmektig i Hansson
2019:Trainee i Hansson
2018:Praksisplass i Advokatfirmaet Mørch

Utdanning

2019:Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Språk
Norsk og Engelsk

Utgivelser/publikasjoner

  • Masteravhandling om «Virksomhetsoverdragelse – Identitetsvilkåret i aml. § 16-1 ved overføring av blandet virksomhet», DUO 2019.

Medlemskap og tillitsverv