Som følge av koronaviruset befinner hele samfunnet seg i en krevende situasjon. Vi blir alle utfordret, og nå er det viktig at vi alle bidrar i den nasjonale kampen mot spredning av viruset.

I Hansson har vi alle teknologiske og digitale plattformer på plass, og har hatt det lenge, som gjør at vi nettopp i en situasjon som dette både kan hindre at vi bidrar til å smitte andre og samtidig kan ivareta alle våre klienters interesser og saker. Vi jobber for fullt med å bistå klientene våre på best mulig måte.

Alle hos oss arbeider fra hjemmekontor, og er fullt operative. Vi fortsetter driften som normalt, og følger regjeringens og Folkehelseinstituttets råd og anbefalinger.

 

Det er viktig at våre klienter vet at vi er like tilgjengelige som før, og at selv om vi ikke avholder fysiske klientmøter, er vi tilgjengelige via telefon og videokonferanser i tillegg til e-post. Dette gjelder så vel eksisterende klienter som nye.

Så snart det er tilrådelig vil vi alle være på plass igjen i våre flunkende nye lokaler i Pilestredet 17. Vi håper denne krevende situasjonen er over så fort som mulig og at vi kan gå tilbake til vårt vante liv.

For de av dere som har behov for ekstra råd og bistand i forbindelse med koronautbruddet, er vi parate til å hjelpe.

Regjeringen har vedtatt forenklinger i permitteringsreglene, som vil lette de verste likviditetsproblemene for virksomhetene og samtidig legge en større byrde på de ansatte. Som arbeidstaker er det viktig å være klar over hva dette innebærer for deg og hvilke rettigheter du har. Som arbeidsgiver er det vanskelig å vite hvordan man skal vekte håndteringen av selskapets økonomi mot permitteringer og i verste fall oppsigelser. Vi kan veilede dere i denne tøffe prosessen.

Som en følge av disse økonomiske utfordringene kan mange virksomheter befinne seg på randen av konkurs. Ikke alle kan tåle flere ukers driftsstans. Da er det viktig å ha noen å rådføre seg med, som kan forklare hva prosessen består i, hvorledes virksomheten bør forberede sine ansatte på det som kommer og hvordan en best mulig kan gjennomføre en styrt avvikling.

En del forsikringssaker vil også bli aktuelle.

I tillegg vil en del andre drifts- og styringsspørsmål melde seg. Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper og boligsammenslutninger skal eksempelvis avholde generalforsamling senest innen utgangen av juni. Hvordan stiller det seg i situasjoner med isolasjon eller karantene? Må generalforsamlingen avholdes som fysisk møte?

Hva enn dere måtte ha behov for, er vi her for å hjelpe. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, så skal vi veilede dere og bistå dere på best mulig måte.

De beste ønsker til deg, dine kollegaer og dine nærmeste i denne vanskelige tiden. Ta vare på hverandre og vis solidaritet.

Under finnes noen linker til viktig og oppdatert informasjon: