RÅDGIVNING

Vi hjelper deg med å avdekke behov og identifisere mulighetene, enten du er privatperson eller næringsdrivende. Når behovene og mulighetene er klarlagt, hjelper vi deg med å ta de riktige beslutningene.

Mange års erfaring med opprettelse, gjennomføring og eventuelt terminering av ulike former for avtaleforhold, herunder utenrettslige forhandlinger og tvisteløsning, gjør oss i stand til å kunne yte verdifull rådgivning både før beslutninger fattes og i gjennomføringsfaser.

Vi har lang og bred erfaring innen blant annet innenfor eiendoms- og entreprisebransjen, og blir regelmessig benyttet av alle typer aktører for forretningsmessig og strategisk planlegging.

Vår klare erfaring er at det i mange tilfeller kan være svært besparende å bruke de nødvendige ressursene på rådgivning tidlig i en rekke prosesser fremfor å vente med å kontakte advokat til konflikten er et faktum.