Vår managing partner Ida C. Stavnes Høisæther er valgt inn i styret i International Practice Group! Som en del av styret i en stor, internasjonal organisasjon har Ida jevnlig kontakt med medlemmer over hele verden, knytter verdifull kontakt og har løpende samarbeid i saker på tvers av landegrenser. I tillegg til å lede Hanssons områder innenfor corporate, kommersielt og tvisteløsning, er Ida leder for Hanssons internasjonale satsning.

International Practice Group (IPG) er et globalt nettverk bestående av advokater, regnskapsførere, skattespesialister og m&a rådgivere. Hansson har vært stolt medlem av IPG gjennom flere år. Gjennom dette nettverket har vi sterk tilknytning til ledende medlemsfirmaer over hele verden innenfor sine respektive felt, som vi utveksler saker og samarbeid med på en løpende basis. Omtrent en tredjedel av Hanssons portefølje har et internasjonalt tilsnitt.

Ta kontakt med oss i dag dersom du eller noen du kjenner har behov for internasjonal bistand.