Den 1. juli 2013 trådte i kraft ny lov om vergemål. En rød tråd gjennom loven er økt fleksibilitet, økt selvbestemmelsesrett for den enkelte og individuell tilpasning. Loven har to alternative systemer om regulerer situasjonen når en person ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser; ordinært vergemål og fremtidsfullmakt.

Les hele artikkelen her.

Artikkel relatert til følgende kategorier: